Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Medarbejdere

Direktør
Peter Laursen
Tlf. 7257 7661
e-mail: pml@jammerbugt.dk
e-mail: administration@jfas.dk

Økonomi & regnskab
Mariann Madsen
Tlf. 7257 9923
e-mail: mnm@jfas.dk

Forbrugsafregning
Gitte Jørgensen
Tlf. 7257 9924
e-mail: gvj@jfas.dk

Forbrugsafregning
Jette Lynge Kristensen
Tlf. 7257 9925
e-mail: jly@jfas.dk

Administration:

Projektchef
Lars Konnerup
Tlf. 7257 9922
e-mail: lak@jfas.dk

Ingeniør
Gudmundur Haflidason
Tlf. 7257 9926
e-mail: guh@jfas.dk

Ingeniør
Jane Møller Mortensen
Tlf. 7257 9927
e-mail: jmm@jfas.dk

Ingeniør
Claes Borg
Tlf. 7257 9928
e-mail: clb@jfas.dk

Ingeniør
Katrine Haagensen
Tlf. 7257 7327
e-mail: hag@jfas.dk


Drift af spildevand- og vandforsyning, renseanlæg og pumpestationer:

Renseanlæg rensning@jfas.dk

Driftsleder
Jens Hauerslev
Tlf. 7257 8922
e-mail: jhs@jfas.dk