Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S består af 5 politisk udpegede medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 forbrugerrepræsentanter.


Bestyrelsens 5 politisk udvalgte medlemmer er :

Formand:
Lars Holt
Gustav Zimmersvej 4, Nørhalne
9430 Vadum

Næstformand:
Per Halsboe-Larsen
Havremarken 17
9690 Fjerritslev

Menigt medlem:
Torben Sørensen
Ingstrupvej 44, V. Hjermitslev
9700 Brønderslev

Menigt medlem:
Bøje Holmsgaard Lundtoft
Klostermarken 3
9490 Pandrup

Menigt medlem:
René Rosenkrans
Havremarken 31
9690 Fjerritslev

Medarbejderrepræsentanterne er:
Jane Møller Mortensen fra administrationen.
Tage Kjærsgaard fra driften.

Forbrugerrepræsentanterne er:
Otto Kjær Larsen
Ejvind Pedersen

billede_09.jpg

valg_2013.jpg