Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Industrispildevand

Udledningstilladelser til virksomheder udarbejdes af kommunens miljøafdeling, som stiller krav til målehyppighed, indhold af diverse stoffer og eventuel føring af logbog.

Det er blevet vedtaget, at Jammerbugt Forsyning A/S fra 2011 og frem må opkræve særbidrag fra særlig forurenende virksomheder, som medførere en øget omkostninger i forbindelse med rensningen af deres spildevand.

Fra 1. januar 2016 er der kommet nogle nationale grænseværdier for, hvornår der skal opkræves særbidrag. Det vil sige at der bliver opkrævet særbidrag, hvis spildevandet overskrider en af følgende værdier:

  • Kemisk ilt forbrug (COD) 1.400 mg/L
  • Kvælstof (N) 90 mg/L
  • Fosfor (P) 15 mg/L

Ved udledning af eksempelvis tungmetaller, som medføre øget omkostninger, vil særbidraget fastsættes ud fra en ingeniørmæssig beregning.

billede_03.jpg

 

billede_02.jpg