Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Rotter

Hvis borgerne konstaterer rotter inde på egen ejendom eller i forbindelse med eget kloakanlæg, skal der rettes henvendelse til Jammerbugt Kommune (Borgerservice) på telefon: 7257 7777, som så efterfølgende tager kontakt til rottefængeren.

Hvis borgerne konstaterer rotter i kloakforsyningens kloaksystem, skal der rettes henvendelse til Jammerbugt Forsyning A/S på telefon: 7257 8920, hvorefter der udlægges rottegift og/eller etableres varmefølsomme rottefælder efter nærmere vurdering.

billede_05.jpg