Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

Rotter

Hvis borgerne konstaterer rotter inde på egen ejendom eller i forbindelse med eget kloakanlæg, skal der rettes henvendelse til Jammerbugt Kommune (Borgerservice) på telefon: 7257 7777, som så efterfølgende tager kontakt til rottefængeren.

Hvis borgerne konstaterer rotter i kloakforsyningens kloaksystem, skal der rettes henvendelse til Jammerbugt Forsyning A/S på telefon: 7257 8920, hvorefter der udlægges rottegift og/eller etableres varmefølsomme rottefælder efter nærmere vurdering.

billede_05.jpg