Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING INGSTRUP

Jammerbugt Forsyning A/S separatkloakerer Ingstrup by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Jammerbugt Kommune fornyer belægningen i Hovedgaden i forbindelse med projektet.

Tidsplan

Projektet udføres i 2016-2019. En vejledende tidsplan fremgår af nedenstående tegning.

 Tidsplan.png (1)

 

Status

Kloakarbejdet udføres af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning.

Jammerbugt Kommune udfører fortovsarbejderne.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet udsender Jammerbugt Forsyning stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere.Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøde d. 17. maj 2016

Jammerbugt Forsyning A/S takker for det flotte fremmøde til borgermødet d. 17. maj 2016. Du kan se præsentationen fra borgermødet herunder.

Diasshow fra borgermødet den 17. maj 2016.

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning

Frederikshavnsvej 235A

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 14 66