Nyheder/information

Valg til bestyrelsen

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING INGSTRUP

Jammerbugt Forsyning A/S separatkloakerer Ingstrup by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Jammerbugt Kommune fornyer belægningen i Hovedgaden i forbindelse med projektet.

Tidsplan

Projektet udføres i 2016-2018. En vejledende tidsplan for 2018 fremgår af nedenstående.

Af tidsplanen ses, i hvilke uger kloakledningerne i vejen planlægges etableret.

Det skal forventes, at etableringen af stikledninger og skelbrønde påbegyndes ca. 2 uger før det angivne.

Kantsten, asfalt og fortove etableres efter kloakarbejdet. Arbejdet kommer udover de angivne uger.

Hele tidsplanen – og belægningsarbejdet i særdeleshed – er afhængig af vejret.

Der fræses asfalt på Baunen og Hesteskoen onsdag i uge 9. Parkering på vejen frabedes i den forbindelse.

Uge 8-9: Huntuevej samt krydsning af Sdr. Ringvej
Uge 10: Præstegaardsvej 47-55
Uge 11: Hesteskoen fra Tværgade til nr. 34
Uge 12-14: Hesteskoen fra Hovedgaden til Baunen
Uge 14-17: Baunen fra Hesteskoen til nr. 42
Uge 18: Baunen 6-24
Uge 19: Baunen 26-38
Uge 20-23: Skolebakken
Uge 24: Hesteskoen fra Skolebakken til Baunen
Uge 25: Sportsvej syd for Skolebakken

Status

Kloakarbejdet udføres af Vennelyst Ingeniør- og entreprenørforretning.

Jammerbugt Kommune udfører fortovsarbejderne.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet udsender Jammerbugt Forsyning stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere.Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøde d. 17. maj 2016

Jammerbugt Forsyning A/S takker for det flotte fremmøde til borgermødet d. 17. maj 2016. Du kan se præsentationen fra borgermødet herunder.

Diasshow fra borgermødet den 17. maj 2016.

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning

Frederikshavnsvej 235A

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 14 66