Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Nedenfor ses etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev. I 2017 udføres etape 2 (E2 på etapeplanen).

Etapeplan

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape II

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E2), omhandler kloakering af Industrivej, Mågevej og Aggersundvej. De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Stræninger som kloakeres i 2017 er markeret med rødt.

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Industrivej og Tennisvej. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

Status – opdateret 11/5 2017

Entreprenøren er gået i gang med 1 gravehold i krydset Aggersundvej/Mågevej og etablerer kloakker i Aggersundvej op til Tennisvej. Aggersundvej er spærret for gennemkørsel mens gravearbejdet pågår. Det forventes, at etableringen af hovedledninger er færdigetableret inden sommerferie. Stikledninger og nye fjernvarmerør forventes etableret efter sommerferien.

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
Mob: 41 91 19 26
Mail: guh@jfas.dk

Tilsyn (kloak)
Christian Winde Pedersen
Envidan
Mob: 42 40 26 44
Mail: cwp@envidan.dk

Entreprenør
Vils Entreprenørforretning A/S
Entrepriseleder: Anders Blaabjerg Riis, mob: 41 21 03 48
Formand: Karsten Andersen, mob: 41 21 03 41