Nyheder/information

Valg til bestyrelsen

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev er blevet revideret (november 2017). Etapeplanen er revideret for at imødekomme ønsker fra forretningsdrivende i Fjerritslev. Endvidere er etapeplanen tilpasset Jammerbugt Kommunes planer for byfornyelse og trafiksanering i Fjerritslev by, samt de øvrige ledningsejeres ønsker for fornyelse af deres ledninger.

Nedenfor ses den reviderede etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. I 2018-2019 udføres etape 2 (E3 og E4 på etapeplanen). Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

Etapeplan_november_2017.png

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape 3 og 4.

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E3 og E4). De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Etape3-4_kloak

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Tennisvej og Jernbanegade. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

Status – juli 2018

Entreprenøren arbejder i sommerferien. 

Jernbanegade: 
Entreprenøren arbejder på stækningen mellem stien til Godthaabsvej og Nygade de næste 2-3 uger. Derefter lukkes krydset Jernbanegade/Nygade. Det forventes at gå ca. 3 uger inden krydset igen bliver åbnet. 

Skolegade: 
Entreprenøren etablerer de sidste stik og derefter eller sideløbende hermed bliver der sat nye kantsten og vejen gjort klar til asfalt, hvilket forventes at ske i uge 32. 
Aggersundvej: 
Entreprenøren gør klar til asfaltering af cykelsti i vestsiden, hvilket forventes at ske i uge 32 eller 33.
 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
Mob: 41 91 19 26
Mail: guh@jfas.dk

Entreprenør
HMN Entreprenøren
Entrepriseleder: Kasper Graversgaard, mob: 21 63 18 08
Formand: Jan Christensen, mob: 41 30 69 55
Formand: Klaus Dittmer, mob: 51 17 98 38

41 30 69 55