Nyheder/information

Valg til bestyrelsen

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev er blevet revideret (november 2017). Etapeplanen er revideret for at imødekomme ønsker fra forretningsdrivende i Fjerritslev. Endvidere er etapeplanen tilpasset Jammerbugt Kommunes planer for byfornyelse og trafiksanering i Fjerritslev by, samt de øvrige ledningsejeres ønsker for fornyelse af deres ledninger.

Nedenfor ses den reviderede etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. I 2017 udføres etape 2 (E2 på etapeplanen). Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

Etapeplan_november_2017.png

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape II

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E2), omhandler kloakering af Industrivej, Mågevej og Aggersundvej. De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Stræninger som kloakeres i 2017 er markeret med rødt.

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Industrivej og Tennisvej. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

Status – opdateret 21/11- 2017

Aggersundvej - Asfaltering
Nu er alt ledningsarbejde i Aggersundvej færdigt og det er tid til at retablere vejen med asfalt. Entreprenøren klargør til asfalt torsdag-fredag i denne uge. Asfalten udlægges mandag-tirsdag i næste uge (uge 48), hvis vejret tillader det. Der vil således være en periode uden ramper til indkørsler og der vil ikke være muligt at opretholde kørende adgang til ejendommene på Aggersundvej fra Migatronic til Tennisvej samt Toftevej i perioden, heller ikke i weekenden. Der er adgang til sidevejene fra hovedvejen (grusvej ved P-plads) til Tennisvej. Hvis der er et ekstraordinært behov for at køre til en ejendom i perioden bedes I kontakte mig hurtigst mulig per mail: guh@jfas.dk, eller mob: 41 91 19 26

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
Mob: 41 91 19 26
Mail: guh@jfas.dk

Entreprenør
Vils Entreprenørforretning A/S
Entrepriseleder: Anders Blaabjerg Riis, mob: 41 21 03 48
Formand: Karsten Andersen, mob: 41 21 03 41