Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsynings forskellige ydelser.

  2018
Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 62.227 kr.
Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 37.335 kr.
Fast afgift 751 kr.
Vandafledningsbidrag (Trin 1) 27,50 kr. pr. m3
Trin 2 (trin 1 - 16%) 22,00 kr. pr. m3
Trin 3 (trin 1 - 48%) 11,00 kr. pr. m3
Vejafvanding beregnes af afholdte anlægsomkostninger til kloakanlæg 6 %

Alle priser er inkl. moms.

Priserne fremskrives pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistik omkostningsindeks for anlæg efter jordarbejde mv.

Vejafvandingsbidraget er et bidrag der betales af kommunen for at lede vejvand i kloakken.

Takstbladet kan henter her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan henter her.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg