Nyheder/information

Valg til bestyrelsen

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Separatkloakering i Fjerritslev - Informationsmøde

Jammerbugt Forsyning afholder et i…

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsynings forskellige ydelser.

  2017
Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 61.395 kr.
Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 36.836 kr.
Fast afgift 741 kr.
Vandafledningsbidrag (Trin 1) 26,25 kr. pr. m3
Trin 2 (trin 1 - 16%) 22,05 kr. pr. m3
Trin 3 (trin 1 - 48%) 13,65 kr. pr. m3
Vejafvanding beregnes af afholdte anlægsomkostninger til kloakanlæg 6 %

Alle priser er inkl. moms.

Priserne fremskrives pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistik omkostningsindeks for anlæg efter jordarbejde mv.

Vejafvandingsbidraget er et bidrag der betales af kommunen for at lede vejvand i kloakken.

Takstbladet kan henter her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan henter her.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg