Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Opstillet kandidater

 

Kandidater der er opstillet:

  • Jørn Baandrup, Tyttebærvej 18, 9440 Aabybro
  • Per Nielsen, Johannesmindevej 28, 9000 Aalborg
  • Niels Ole Nielsen, Gustav Zimmersvej 6, Nørhalne, 9430 Vadum
  • Per Guldvang Jensen, Stadionvej 4, 9490 Pandrup
  • Ejvind Pedersen, St. Blichersvej 19, 9440 Aabybro
  • Morten Marinus, Brune Banke 8, 9493 Saltum

 

Valghandling:
Valghandlingen skal gennemføres i perioden 16.- 27. oktober 2017 via elektronisk afstemning.

Afstemningen skal ske via www.stemonline.dk/jammerbugtforsyning

 

Efter valgets afslutning:
Efter valgets afslutning optælles de afgivne stemmer, og de 2 kandidater der har fået flest stemmer, får plads i Bestyrelsen, mens de 4 der har fået næst fleste stemmer bliver suppleanter.

 

Bestyrelse og direktion skal godkende valgresultatet, inden det offentliggøres.

 

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 31. august 2017.

 

forbrugervalg_2017