Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Benchmark

Jammerbugt Forsyning A/S har deltaget i procesbenchmarking på spildevandsområdet.

Hvad er benchmarking?

Benchmarking er et redskab til at identificere samt optimere arbejdsprocesser og metoder ved at lære ud fra "best practice". I 2014 deltog 137 vand- og spildevandsselskaber i DANVAs benchmarkinh.

Procesbenchmarking er et af de virkemidler vandselskaberne har til at sikre kunderne den mest effektive service.

Rapporten lever op til vandsektorlovens krav om procesbenchmarking og giver en meget nøjagtig beskrivelse af de generelle nøgletalfor de overordnet processer i selskabet.

Rapporten for 2011 kan læses her: Danva Benchmarking 2011.

Rapporten for 2012 kan læses her: Danva Benchmarking 2012.

Rapporten for 2013 kan læses her: Danva Benchmarking 2013.

Rapporten for 2014 kan læses her: Danva Benchmarking 2014.

Rapporten for 2015 kan læses her: Danva Benchmarking 2015.