Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

06-06-2017

I medfør af bekg. nr. 772/2012, som er ændret ved bekg. nr. 812/2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, skal der senest d. 31. december 2017, vælges 2 forbrugerrepræsentanter ind i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S.

 

Bestyrelsen består i dag af 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, 2 forbrugervalgte repræsentanter samt 2 medarbejdervalgte repræsentanter.
Der vil i forbindelse med valget / valgprocessen, blive lagt relevante oplysninger og valgmateriale ud på vores hjemmeside.

Kandidater kan lade sig opstille i perioden 14. - 25. august 2017, ved anvendelse af kandidatanmeldelsesskema m/ stillerliste.

Valget foregår i perioden 16.-27. oktober 2017.

Følg med på denne side.

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S
Den 1. juni 2017

 

Valgmateriale:

Valgregulativ

Valgpjece

Stillerliste

Kandidatopstilling