Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

19-09-2017

I medfør af bekg. nr. 772/2012, som ændret ved bekg. nr. 812/2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal der senest d. 31.12.2017 vælges 2 forbrugerrepræsentanter ind i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S.

 

Bestyrelsen består i dag af 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, 2 forbrugervalgte repræsentanter samt 2 medarbejdervalgte repræsentanter.

 

Husk at der er valg, og at valgperioden løber fra d. 16. -27. oktober 2017.
Nærmere oplysninger om kandidater samt valgproces kan ses på vores hjemmeside: www.jammerbugtforsyning.dk  

 

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 19. sep. 2017