Separatkloakering i Fjerritslev - Informationsmøde

29-03-2017

Jammerbugt Forsyning afholder et informationsmøde vedrørende separatkloakering i Fjerritslev. Mødet afholdes tirsdag d. 4. april 2017, kl. 19.00 på Fjerritslev Skole. Grundejere, som berøres af separatkloakeringen i 2017, og har modtaget et informationsbrev, kan på mødet høre mere om det kommende anlægsprojekt, og det vil være muligt at stille spørgsmål. Veje som berøres af separatkloakeringen i 2017 er:

  • Aggersundvej mellem nr. 16 og 33
  • Mågevej mellem Aggersundvej og Mågevej nr. 17
  • Industrivej mellem krydset syd for Fjernvarmeværket og Industrivej nr. 34 (grusvej)
  • Lærkevej, byggegrube ud for nr. 11 

For nærmere information kan Gudmundur Haflidason kontaktes på tlf.: 72 57 99 26