Nyheder/information

Valg til bestyrelsen

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Separatkloakering i Fjerritslev - Informationsmøde

Jammerbugt Forsyning afholder et i…

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Vand

Jammerbugt Forsyning A/S opkræver for Langdal og Nørhalne Vandværker. De øvrige vandværker i Jammerbugt Kommune står selv for afregningen af deres kunder.

Opkrævningen for vand består af:

  • Fast afgift vand: Alle forbrugere betaler en fast afgift for at være medlem af vandværket.
  • Vand: Udover den faste afgift betales der for målt/aflæst vandforbrug (pr. m3).
  • St.afg.vand: Statsafgift for ledningsført vand er en grøn afgift, som er fastlagt af staten. Afgiften afregnes på baggrund af målt/aflæst vandforbrug (pr. m3). Den opkræves til staten på vegne af Jammerbugt Kommune.

Langdal Vandværk

Jammerbugt Forsyning A/S ejer Langdal Vandværk og opkræver derfor forbrugsafgifter herfra. Informationer om Langdal Vandværk kan ses her på hjemmesiden under fanebladet ”Drikkevand”.

Nørhalne Vandværk A.m.b.a.

Forbrugsafgifterne fra Nørhalne Vandværk opkræves af Jammerbugt Forsyning A/S. Jammerbugt Forsyning A/S afregner herefter til Nørhalne Vandværk.

billede_08.jpg

 

billede_11.jpg