Nyheder/information

Påmindelse om valg af forbrugerrepræsentanter

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Indberetning af vandaflæsning

Du kan indberette din aflæsning på…

Læs mere

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Slambehandling og spildevandsafgift

For ejendomme i det åbne land opkræves der:

  • Statsafgift spildevand (Spildevandsafgift):Ejendomme, der udleder spildevand udenfor kloakerede områder, er pålagt en spildevandsafgift til staten. Jammerbugt Forsyning A/S opkræver spildevandsafgiften på vegne af Jammerbugt Kommune. Afgiften opkræves efter forbrug (pr. m3 vand), og satsen afhænger af anlægstype.
  • Slambehandling: Alle ejendomme beliggende i det åbne land i Jammerbugt Kommune får tømt deres bundfældningstank en gang om året. Betaling for slambehandling dækker tømning, transport og behandling af det opsugede slam. Information om tømningsordningen, takster og regulativ findes her på hjemmesiden under fanebladet ”Tømningsordning”.
  • Forgæves kørsel: Ved forgæves kørsel grundet manglende overholdelse af regulativet for tømningsordningen opkræves der gebyr. Regulativ og takster findes på her på hjemmesiden under fanebladet ”Tømningsordning”.

Hvis du har en ejendom beliggende i drænkloakeret område, betaler du vandafledningsbidrag. Tømningen af din tank er inkluderet i vandafledningsbidraget.

billede_08.jpg

 

billede_11.jpg