Nyheder/information

Orientering om valg til bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S

I medfør af bekg. nr. 772/2012, so…

Læs mere

Separatkloakering i Fjerritslev - Informationsmøde

Jammerbugt Forsyning afholder et i…

Læs mere

Årsopgørelse for 2016

Årsopgørelsen for 2016 og 1. a con…

Læs mere

Vandkvalitet/analyser

Her findes resultatet af analyserne for vandværket fra 2010 og frem.

Samtlige analyseresultater for vandværket kan ses på GEUS

billede_03.jpg

 

billede_16.jpg