Sitemap

Om Jammerbugt Forsyning A/S

Bestyrelsen

Besked fra bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

- Forbrugerrepræsentanter

Medarbejder

Organisation/Organisationsdiagrammer

Årsrapport

EAN nummer/CVR nummer

Vedtægter

Økonomi

- Revision/Regnskab

- Budget

- Benchmark

Links

Drikkevand

Priser/Takster

Produktion

Vandkvalitet/Analyser

Regulativ

Flyttemeddelelse

Private vandværker

Ofte stillet spørgsmål

Arkiv

Projekter

Links

Sådan sparer du på vandet

Spildevand

Spildevandsplan

Jammerbugt Forsynings afløbssystem

Privat fællesanlæg

Private / andre spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg i ”det åbne land”

Tilslutningstilladelser

- Husholdningsspildevand

- Industrispildevand

- Regnvand

Nedsivningstilladelse

- Regnvand/Faskine

- Spildevand

Udledningstilladelse

Kloakproblemer

Rotter

Projekter spildevand

- Projektplan

- Igangværende projekter

- Kommende projekter

Gode råd

Ofte stillet spørgsmål

Betalingsvedtægt

Arkiv

Links

Priser / takster

Rensningsanlæg

Anlæg

- Kapacitet

- Behandling

Spildevandsslam

Vejledning

Rundvisning

Kontakt

Links

Tømningsordning

Tømningsoversigt

- Gl. Pandrup Kommune

- Gl. Aabybro, Brovst og Fjerritslev Kommune

Takster

Regulativ

Brochurer

Links

Forbrugsafregning

PBS

Afregning

Vandafledningsbidrag (vandafl.)

Slambehandling

Vand

Affald

Bådpladsleje

Flytteopgørelse

Kontakt

- Åbningstider

- Vagttelefon

- Kontaktformular